Op alle diensten van Kamsteeg Administratie zijn algemene voorwaarden van toepassing. Een exemplaar hiervan kunt u aanvragen per e-mail of via het antwoordformulier op deze site.

Alle opdrachten komen tot stand na zorgvuldig overleg. Voordat we van start gaan ontvangt u ze bovendien schriftelijk uiteengezet en bevestigd. Zo zijn onze afspraken voor alle betrokkenen altijd helder.

Compliance en werken volgens de eisen die de wet stelt staan bij ons hoog in het vaandel. Het spreekt dan ook vanzelf dat Kamsteeg Administratie handelt met inachtneming van alle geldende wetten en regels. Daarnaast hechten wij grote waarde aan normen van moraal en fatsoen.

Relativiteit is van toepassing op natuurkunde, niet op ethiek.

(Albert Einstein)